Zmluvy 2022 a staršie

Filename Size
An Adobe Acrobat file 2023_06_19 - Zmluva POW-en.pdf 6.43 MB
An Adobe Acrobat file 2022_05_03 - 130002309808 SSE Dohoda o platbách.pdf 3.1 MB
An Adobe Acrobat file 2022_01_01 - 2700013727 Preddavky vodné, stočné.pdf 517.59 KB
An Adobe Acrobat file 2021_12_29 - Zmluva o dodávke elektriny a súvisiacich službách č. OTS 221 18 - 1052022.pdf 5.62 MB
An Adobe Acrobat file 2021_12_20 - Dodatok č. 15 k Zmluve o dodávke a odbere tepla.pdf 1.55 MB
An Adobe Acrobat file 2021_06_08 - Zmluva o dielo (dochádzkový systém).pdf 6.69 MB
An Adobe Acrobat file 2021_01_01 - Mesačné preddavky, dodatok.pdf 738.74 KB
An Adobe Acrobat file 2021_01_01 - Dodatok č. 14 k Zmluve o dodávke a odbere tepla 6. 11107LMT12009.pdf 1.07 MB
An Adobe Acrobat file 2020_12_30 - Dohoda o platbách za opakovanu dodávku elektriniy.pdf 3.64 MB
An Adobe Acrobat file 2020_10_06 - Zmluva č. 1-2O2O o nájme nebytových priestorov v správe a užívaní MŠ čs. brigády 2.pdf 2.82 MB
An Adobe Acrobat file 2020_08_24 - 012020.pdf 1.29 MB
An Adobe Acrobat file 2020_01_09 - 2700013727 Preddavky vodné, stočné pre rok 2020.pdf 487.86 KB
An Adobe Acrobat file 2020_01_08 - 1022656301 Dodatok z umluve o poskytovaní služieb.pdf 3.03 MB
An Adobe Acrobat file 2019_12_16 - 1121301 Zmluva o združenej dodávke elektriny.pdf 2.44 MB
An Adobe Acrobat file 2019_12_12 - 13 Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke tepla č. 11107LMT2009.pdf 1.06 MB
An Adobe Acrobat file 2019_10_17 - 1122019RD Dohoda o prenájme priestorov DK.pdf 834.15 KB
An Adobe Acrobat file 2019_09_13 - 12019 Prenájom telocvične.pdf 2.27 MB
An Adobe Acrobat file 2019_09_10 - 22019 Prenájom priestorov pre VO.pdf 1.55 MB
An Adobe Acrobat file 2019_09_10 - 12019 Prenájom priestorov pre TO.pdf 1.57 MB
An Adobe Acrobat file 2019_07_03 - 13812018SKOL-01 Nariadenie GDPR, zákon č.182018 o ochrane os.údajov.pdf 32.8 KB
An Adobe Acrobat file 2019_07_01 - 022019 Správa registratúry, vyraďovacie konanie, registratúrny poriadok.pdf 1.26 MB
An Adobe Acrobat file 2019_01_02 - 12019 Preddavok vodné - stočné na rok 2019.pdf 485.83 KB
An Adobe Acrobat file 2018_12_12 - 12 Zlmuve o dodávke a odbere tepla.pdf 1.06 MB
An Adobe Acrobat file 2018_10_01 - 12018 Činnosť BOZP, TPO, Rámcová zmluva - Gajos.pdf 3.54 MB
An Adobe Acrobat file 2018_09_14 - 12018 Prenájom telovcične.pdf 2.29 MB
An Adobe Acrobat file 2018_09_11 - 022018 Správa registratúry, Vyraďovacie konanie.pdf 1.29 MB
An Adobe Acrobat file 2018_06_20 - 4 Vytvorenie dokumnetácie o Ochrane osobných údajov GDPR.pdf 1.76 MB
An Adobe Acrobat file 2018_05_25 - 20182505 Ochrana a zabezpečenie zmluvných strán pri spracovávaní os. údajov.pdf 33.18 KB
An Adobe Acrobat file 2018_01_30 - 12018 Rámcová kúpna zmluva , ŠEVT.pdf 31.24 KB
An Adobe Acrobat file 2018_01_23 - 20182301 Darovacia zmluva na zakúpenie kostýmov pre TO.pdf 448.85 KB
An Adobe Acrobat file 2018_01_03 - 2018003811, 1011804124 Dodávka elektrickej energie.pdf 1.64 MB
An Adobe Acrobat file 2017_12_18 - 68632017 Dodávka elektrickej energie.pdf 2.37 MB
An Adobe Acrobat file 2017_12_18 - 11 Dodatok k zmluve o dodávke tepla.pdf 2.37 MB
An Adobe Acrobat file 2017_09_15 - 12017 Prenájom telocvične.pdf 2.16 MB
An Adobe Acrobat file 2017_09_08 - 12017 Prenájom nebytových priestorov.pdf 1.44 MB
An Adobe Acrobat file 2017_03_29 - 282017SC Dohoda o krátkodobom prenájme priestorov DK.pdf 764.82 KB
An Adobe Acrobat file 2017_03_15 - 241207 Poskytovanie služieb v oblasti personalistiky.pdf 2.75 MB
An Adobe Acrobat file 2017_01_24 - Fi17011 Zmluva o dielo na dodávku a motáž žalúzií.pdf 1.88 MB
An Adobe Acrobat file 2017_01_04 - 1220162017 Prenájom nebytových priestorov.pdf 32.78 KB
An Adobe Acrobat file 2016_12_19 - 8802972016 Zmluva o údržbe a servise EZS.pdf 3.53 MB
An Adobe Acrobat file 2016_09_15 - 12016 Prenájom nebytových priestorov.pdf 2.12 MB
An Adobe Acrobat file 2016_09_14 - 120162017 Prenájom nebytových priestorov.pdf 1.56 MB
An Adobe Acrobat file 2016_09_01 - 20160109 Sublicenčná zmluva na používanie programu iZUŠ.pdf 32.35 KB
An Adobe Acrobat file 2016_01_01 - 111071LMT12009 Dodávka tepla na rok 2016.pdf 1.05 MB
An Adobe Acrobat file 2015_12_31 - 3752002 Zálohové platby za rok 2016.pdf 542.74 KB
An Adobe Acrobat file 2015_09_14 - 12015 Prenájom telocvične.pdf 1.77 MB
An Adobe Acrobat file 2015_08_25 - 82015 Správa registratúry, Vyraďovacie konanie.pdf 1.86 MB
An Adobe Acrobat file 2015_05_20 - 12017 Opravy a údržby klavírov.pdf 47.6 KB
An Adobe Acrobat file 2015_03_19 - 1221253ID4 Dodávka el. zálohový predpis 2015_1.pdf 1.52 MB
An Adobe Acrobat file 2015_01_15 - 3752002M Preddavok 20154.pdf 674.69 KB
An Adobe Acrobat file 2014_12_29 - 11107LMT2009 Dodatok o zálohových platbách na rok 2015.pdf 497.5 KB
An Adobe Acrobat file 2014_12_19 - 1221253ID4 Dodávka el. zálohový predpis 2015.pdf 2.39 MB
An Adobe Acrobat file 2014_12_19 - 1221253 Dodávka el. preddavky.pdf 2.4 MB
An Adobe Acrobat file 2014_12_12 - Rámcová kúpna zmluva na dodávku nábytku a zariadenia.pdf 2.18 MB
An Adobe Acrobat file 2014_12_03 - 0101 Výkon činn. zdravotnej služby.pdf 785.8 KB
An Adobe Acrobat file 2014_09_11 - 12014 Prenájom nebytových priestorov Detského centra Stodoláčik.pdf 1.74 MB
An Adobe Acrobat file 2014_08_25 - 142014 Registratúra.pdf 1.15 MB
An Adobe Acrobat file 2014_08_06 - 14992003 Polícia - ochrana, obj. dodatok 3.pdf 270.48 KB
An Adobe Acrobat file 2014_07_15 - F214189 Dodávka a montáž okna.pdf 2.84 MB
An Adobe Acrobat file 2014_03_04 - 14992003 Ochrana objektu.pdf 560.03 KB
An Adobe Acrobat file 2014_02_25 - 2700013727 Preddavky na vodné, stočné.pdf 775.14 KB
An Adobe Acrobat file 2014_02_24 - ITMS26120130031 EU - Operačný program vzdelávania.pdf 2.36 MB
An Adobe Acrobat file 2014_01_20 - 1221253ID4 Dodávka elektriny.pdf 2.57 MB
An Adobe Acrobat file 2013_12_13 - 111072009 Platobný predpis za dod. tepla 2014.pdf 749.74 KB
An Adobe Acrobat file 2013_12_13 - 902013 Dohoda o prenajatí priestorov Domu kultúry.pdf 51.98 KB
An Adobe Acrobat file 2013_02_18 - 172013 Dohoda o prenajatí priestorov Domu kultúry.pdf 549.84 KB
An Adobe Acrobat file 2013_01_39 - 202774 Dohoda o platbe za el. energiu.pdf 754.97 KB
An Adobe Acrobat file 2013_01_30 - LVS2700013727 Preddavky za vodné.pdf 827.91 KB
An Adobe Acrobat file 2013_01_29 - 111072013 Dodávka tepla.pdf 595.11 KB
An Adobe Acrobat file 2012_11_30 - ZML44742479 Dodávka elektriny.pdf 2.44 MB
An Adobe Acrobat file 2012_01_25 - 5542012 Dohoda o vykonávaní abs. praxe.pdf 200.42 KB
An Adobe Acrobat file 2011_01_21 - 11107LMT2009 Ddodatok k zmluve o dodavke a odbere tepla pre rok 2011.pdf 2.47 MB

© ZUŠ J. L. Bellu, Liptovský Mikuláš
Free Joomla! templates by Engine Templates