Ako platiť školné

Školné môžete zaplatiť platbou na účet s nasledujúcimi parametrami:

Názov príjemcu: ZUŠ J. L. Bellu Liptovský Mikuláš

Číslo účtu IBAN: SK57 5600 0000 0081 0956 3006

Variabilný symbol: VS, ktorý bol pridelený každému žiakovi

© ZUŠ J. L. Bellu, Liptovský Mikuláš
Free Joomla! templates by Engine Templates