Vedenie školy

Riaditeľka

PaedDr. Eva Hollá, DiS. art

Zástupcovia riaditeľky

Mgr. Anna Duchoňová

Mgr. Metod Rakár

Tajomníčka

Magdaléna Gálisová

Vedúca hudobného odboru

Alena Komorášová

Vedúca tanečného odboru

Bc. Alena Štulrajterová

Vedúca výtvarného a literárno-dramatického odboru

Mgr. Eva Dudzíková

© ZUŠ J. L. Bellu, Liptovský Mikuláš
Free Joomla! templates by Engine Templates