Naša škola

Poskytneme Vašim deťom to najlepšie z umenia.

Deti sa angažujú

Vaše deti budú u nás vždy zaraďované na rôzne koncerty, vystúpenia a šúťaže. Od triednych až po celoslovenské.

Máte nejaké otázky?

Radi vám zodpovieme vaše otázky na našej emailovej adrese zuslm@zuslm.sk. Ďalšie kontakty nájdete v sekcii kontakt.

Podujatia a vystúpenia

Vždy ste informovaní o novinkách, koncertoch a vystúpeniach organizovaných našou školou.

Naše učebne

Učebne vytvárajú prijateľské prostredie pre tvorbu umeleckých výsledkov.

Skvelí učitelia

Mladí a skúsení profesori pracujú s vašimi ďetmi profesionálne.

SEPTEMBER 2019

Vážení a milí naši priaznivci!
V pondelok 2. septembra 2019 začíname nový školský rok 2019/20.
​Pre informácie o rozvrhu a zápise na štúdium sú vám k dispozícii všetky naše informačné kanály (osobné na pracoviskách školy, digitálne, telefonické) 
​v pondelok 2. 9. 2019 od
8:00 do 14:00. 
Samozrejme, máte možnosť prihlásiť svoje deti vždy na kontakte:
č.tel.-fax.: +0421 44 56 215 80
Výtvarný odbor a Literárnodramatický odbor:
+421948 044 386

e-mail: zuslm@zuslm.sk 

ZUŠ Jána Levoslava Bellu
M. M. Hodžu 5 P.O.Box 70 
031 01 Liptovský Mikuláš 
IČO: 37810545, DIČ: 2021649806
www.zuslm.sk

Čo vyučujeme

​​

  • hudobný odbor
  • tanečný odbor

  • literárno-dramatický odbor

  • výtvarný odborPrihláste sa už teraz

Príjmacie pohovory má umelecká škola na pláne 21. – 23. mája a to v nasledujúcich odboroch:

  • Hudobný odbor

od 14,00–17,00 hod. na ul. M.M.Hodžu 5

Prípravné hudobné štúdium, hra na: husle, viola, violončelo, kontrabas, cimbal, klavír, organ, cirkevná hudba, akordeón, heligónka, gitara, basová gitara, flauta priečna-zobcová-altová, klarinet, trúbka, lesný roh, spev, zborový spev, v tanečnej a jazzovej skupine, kompozícia, bicie nástroje.

  • Tanečný odbor

MŠ Podbreziny Agátova ul. 21. mája 2017 od 14,00–16,00 hod

Prípravné tanečné štúdium, klasický tanec, ľudový tanec, moderný tanec, moderný scénický tanec, súčasný tanec, jazzový tanec, tanečná prax, dejiny tanca.

  • Výtvarný odbor

od 14,00 – 17,00 hod. na ul. Pišútova 3

Kreslenie, maľovanie, grafika, typografia, grafický design, textil, akcie a projekty viazané na plochu, keramika, tvorba šperku a odevu, práca s fotografiou, PC grafické aplikácie.

  • Literárno-dramatický odbor

od 14,00–17,00 hod. na ul. Pišútova 3

Prípravné dramatické štúdium, dramatická príprava, dramatika a slovesnosť, pohyb, štúdium rolí a umelecký prednes, práca v súbore, základy dramatickej tvorby, dejiny dramatickej tvorby, fonetika.